Webbplatsen www.fagelinfluensa.info innehåller information om fågelinfluensan. Sidan är ett samarbete mellan Krisberedskapsmyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket,
Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket.
www.fagelinfluensan.info

Fågelinfluensan, informationssida

   
SIDLÄNKAR
Startsidan
Om fågelinfluensa
Prioriterade grupper vid en pandemi
Vaccin mot följdverkningar av fågelinfluensan
WHO-nyheter om fågelinfluensan
Frågor & svar och om döda fåglar
Länkar
info@fagelinfluensan.info
Uppdaterad 080204
 
 
 
 
Om cookies/sekretesspolicy och webbplatsen

Inspect | anno
Sökmotoroptimering av UrbaLill

Fågelinfluensan

Smittspridning mellan människor kan inte uteslutas
24/5-06
WHO rapporterar om några dödsfall i fågelinfluensan där smittorsaken än så länge är oklar i Indonesien. Tre av de smittade hade vistats tillsammans tidigare. Misstanke finns att smittan kan ha spridits mellan människor och inte vid kontakt med fåglar. Någon fasuppgradering har WHO ännu inte gjort utan fas 3 gäller tills vidare. Faser i en pandemi enligt WHO (extern länk öppnas i ett nytt fönster)

Fågelinfluensan (H5N1)
Smittan sprids i huvudsak av fåglar och då framförallt andfåglar.

Smitta mellan människor
Något belägg för att fågelinfluensan smittar mellan människor finns inte i dagsläget.
Läs mer om fågelinfluensan här (interlänk)

Skydd mot följder av smitta
En av följderna vid influensa i allmänhet och fågelinfluensan i synnerhet är lunginflammation. Vaccin mot lunginflammation (pneumokockvaccin) är ett skydd, det hindrar inte från smitta men kan lindra effekterna av en bakteriell lunginflammation. Enligt Läkemedelsverket minskas dödligheten med över 30% för de människor som drabbas av influensa och har tagit vaccinet.

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 1994:26 visar att personer i riskgrupper får ett väsenligt ökat skydd mot lunginflammation med pneumokockvaccinering. Skyddseffekten ligger på mellan 60 och 75%. I riskgrupperna finns enligt Socialstyrelsen bl.a personer med kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar, diabetes, alkoholism, levercirros och Down's syndrom.

Vaccination i Norge
Norska myndigheter kommer från den 1/7-06 rutinmässigt vaccinera barn under 2 år med pneumokockvaccin. Detta bl.a beroende på att vaccinet ger ökat skydd mot, hjärnhinne- och lunginflammation.

Stockholms Läns Landsting skriver så här om pneumokockvaccin på sin webbplats:
8. Har verkligen pneumokockvaccinet någon effekt?
Ja, det minskar risken för att få svårare infektioner, som hjärnhinneinflammation och lunginflammation med samtidig blodförgiftning, orsakade av pneumokockbakterien. Pneumokockvaccinet skyddar mot de 23 vanligaste bakteriestammarna.

Fetstilen i citatet vår markering
Kostnaden för vaccinet är 150:- vid inköp från SBL.

För mer information se internlänk lunginflammationsvaccin, eller www.pandemi.se/sosfs1994_26.html (externlänk till annan webbplats, öppnas i ett nytt fönster)Närliggande webbplats; www.pandemi.se